ترفند های آشپزی

ترفندهای مهم آشپزی ✴️ برای معطر کردن سوپ شیر از کمی آویشن استفاده کنید. ✴️ برای معطر کردن ماکارانی و لازانیا از آویشن استفاده

ادامه

نوروفیدبک

📈نوروفیدبک یک روش تکنولوژیک برای مداخله در شیوه ی فعالیت امواج مغزی ست ⭕️در این روش فرض بر این است که مغز مانند یک

ادامه