ترفند های آشپزی

۱- همه سبزیجات نباید در یخچال نگهداری شوند بسیاری از مردم هنوز هم میوه و سبزیجات خود را در یخچال نگهداری می کنند تا

ادامه