کثیف‌کاری، مهارت یادگیری کودکان را به شدت تقویت می‌کند!

🍃 ✅ کثیف‌کاری، مهارت یادگیری کودکان را به شدت تقویت می‌کند! 🔸نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد، کودکانی که بیشتر اقدام به لمس کردن،

ادامه

دایره شایستگی

دایره شایستگی ! ? این عبارت جالب را وارن بافت استفاده می‌کند. داخل این دایره توانایی‌هایی هستند که در آن‌ها مهارت زیادی دارید. بیرون

ادامه