اگر همسرم کاری کرد که موردعلاقه ام نبود چکار کنم؟

  ?اگر همسرم کاری کرد که موردعلاقه ام نبود چکار کنم؟ ✅ بعضی وقتها پیش میاد که شوهرتون یه کاری انجام میده که ناقص

ادامه

دیدن و ندیدن عشق

  دختر دستش را بريده بود اندازه اي كه نياز به بخيه زدن داشت. با شوهرش آمده بود. وقتي خواست روي تخت دراز بكشد

ادامه