نیکی و بدی کردن به دیگری،نیکی و بدی کردن به خود است.

🍃🍃نیکی و بدی کردن به دیگری،نیکی و بدی کردن به خود است. 🔹آيا اگر انسان به ديگري آسيبي برساند، به خودش نيز آسيبي رسانده

ادامه

اگر همسرم کاری کرد که موردعلاقه ام نبود چکار کنم؟

  ?اگر همسرم کاری کرد که موردعلاقه ام نبود چکار کنم؟ ✅ بعضی وقتها پیش میاد که شوهرتون یه کاری انجام میده که ناقص

ادامه

دیدن و ندیدن عشق

  دختر دستش را بريده بود اندازه اي كه نياز به بخيه زدن داشت. با شوهرش آمده بود. وقتي خواست روي تخت دراز بكشد

ادامه