” ویژگی های افراد موفق”

” ویژگی های افراد موفق” ۱- هر آنچه را که می خوانند و می‌شنوند، زود باور نمی‌کنند ۲-هر کار می‌کنند دراز مدت را در

ادامه

گام های آرامش

 ۶ گام آرامش… – هیچ بوسه‌ای جای زخم‌زبان را خوب نمی‌کند! پس مراقب گفتارتان باشيد. – آنقدر خوب باشيد که ببخشيد، امّا آنقدر ساده

ادامه

چرا برخی نمی توانند شریکی برای خود پیدا کنند؟

چرا برخی نمی توانند شریکی برای خودپیدا کنند؟ ?اینکه طرزفکر ناامیدانه داشته باشید ?آدم‌ها شکارچی و گردآورنده هستند، به همین دلیل به چیزهایی ارزش

ادامه