چرا فرزندم در مهمانی ها غیر قابل کنترل می شود؟

🔴 چرا فرزندم در مهمانی ها غیر قابل کنترل می شود؟ 🔻اگر والدین در خانه رفتار‌های سختگیرانه ‌ای داشته باشند و به کودک‌ شان

ادامه

چرا هلند شادترین کودکان و نوجوانان جهان را دارد؟

چرا هلند شادترین کودکان و نوجوانان جهان را دارد؟ 🔻مدارس هلند که تقریبا تمامی آنها دولتی هستند امتحانات اصلی را در حدود سن ۱۲

ادامه

چرا بچه ها باید زیاد پرتقال بخورند؟

چرا بچه ها باید زیاد پرتقال بخورند؟ کودکان می توانند مرتبا پرتقال بخورند. پرتقال برای کودکان نه تنها بی خطر است بلکه بسیار مغذی و مفید برای سلامت

ادامه

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻭﯼ درزندگی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻭﯼ درزندگی ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ : ‏« ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‏» ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ، ﮔﻔﺖ

ادامه