قهر کردن

آیا قهر کردن درست است؟ ?قهر کردن بخش جدایی ناپذیر یک رابطه است؛ یعنی نمی توانیم از یک رابطه نزدیک صحبت کنیم برخی مسائل

ادامه

سرکش شدن نوجوانان

چه عاملی در مغز نوجوانان وجود دارد که باعث سرکش شدن آنان میشود؟   در دوران نوجوانی و بلوغ, قسمت هایی از مغز زودتر از قسمت

ادامه

روابط پدر و پسر در خانواده

تاثیر روابط پدر و پسر در خانواده هر قدر شخصیت پدر برای فرزندان به ویژه پسرها محبوب باشد، میزان همانندسازی پسر‌ها با پدر‌ها بیشتر

ادامه