تکنیک حباب صورتی

تکنیک حباب صورتی آروم دراز بكشيد يا بنشينيد. چشم هاتون رو ببنديد،آهسته و عميق اما به طورطبيعي نفس بكشين.خواسته اي رو كه آرزوي اون

ادامه

دیدن و ندیدن عشق

  دختر دستش را بريده بود اندازه اي كه نياز به بخيه زدن داشت. با شوهرش آمده بود. وقتي خواست روي تخت دراز بكشد

ادامه