حقایقی جالب درباره ی زبان فارسی

۱- از قدیمی‌ترین زبان‌های رایج فارسی یکی از قدیمی ترین زبان‌ها است که تا کنون به آن پرداخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

ادامه